Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-I9 infekcijas izplatību izglītības iestādē. 2021./2022.m.g.

 

 

 

Par Daugavpils 17. vidusskolu.Video

 

Uzņemšana 10. klasē.

 

 

Par skolu.

Skolā mācās - 580 skolēni

Skolā strādā - 52 pedagoģi, no tiem 36 maģistri, vienam skolotājiem ir doktora grāds, viens skolotājs grāda kandidāts.

Skolā strādā - psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, karjeras konsultants kā arī 23 tehniskie darbinieki, tai skaitā apsardzes dienesta darbinieks.

 

 Daugavpils 17. vidusskolas struktūra

 

 Daugavpils 17. vidusskolas struktūra

 

           

Skolā aprīkoti:

 

Skola aprīkoti:

 

 

Mācību darbs.

 

Skolā piedāvā un īsteno šādas licencētas izglītības programmas:

 

Skolas tradīcijas

 

Interešu izglītība

 

Skolas dalība projektos un programmās: